Tijdens het Automotive Congress in Helmond op 7 juni 2017 is een Nederlands-Franse samenwerking op het gebied van Green en Smart Mobility van start gegaan, waar Greenflux onderdeel van is geworden.

Een cluster van Nederlandse bedrijven, kennisinstituten en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland tekenden een convenant in het kader van het programma Partners for International Business (PIB). Met de samenwerking worden gezamenlijk de kansen op het gebied van innovatieve mobiliteit benut.

Het doel van de PIB is het verbeteren van de positie van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen gespecialiseerd in de mobiliteit van de toekomst, zoals elektrische auto’s, slimme laadinfrastructuur, klimaatneutraal openbaar vervoer, zelfrijdende en communicerende auto’s en smart en lichtgewicht materialen.

Deelnemende bedrijven

Het consortium wordt geleid door clusterorganisatie AutomotiveNL en bestaat uit een combinatie van 20 partners, waaronder bedrijven, kennisinstellingen, branche- verenigingen en overheden. De deelnemende partners zijn:

 

Kansen in Frankrijk

Het convenant is gesloten vanwege de situatie van de Nederlandse automotive export, waarvan slechts 4% voor Frankrijk bestemd is. De partners verwachten dat de Nederlandse positie in Frankrijk sterk verbeterd kan worden.

‘De snelle ontwikkelingen naar duurzamere en slimmere vormen van mobiliteit, waar Nederland en Frankrijk beiden sterk in zijn, bieden kansen voor samenwerking en kennisuitwisseling’, zegt Eric van Kooij, Innovatie-Attaché van de Nederlandse Ambassade in Parijs.

Het PIB-programma wil deze kansen benutten door samen met de Nederlandse overheid zichtbaar te zijn in Frankrijk, onder andere door het organiseren van beursdeelnames, seminars en bilaterale demonstraties.

Marktaandeel verbeteren

AutomotiveNL directeur Benno Hüsken: ‘Nederlandse kennis en technologie op het gebied van disruptieve en innovatieve mobiliteit kan zeer waardevol zijn voor Frankrijk. Dit maakt Nederland bij uitstek een geschikte kennis- en handelspartner.’

Door samen met grote bedrijven en mkb’ers op te trekken en door het uitoefenen van economische diplomatie presenteert de Nederlandse automotive sector zichzelf als innovatief en kwalitatief hoogwaardig. Hiermee wordt verwacht dat het marktaandeel in de Franse mobiliteitsindustrie verbeterd kan worden.

De Franse overheden worden in het programma actief benaderd. Zo kan de Nederlandse sector bijvoorbeeld een rol spelen in de wens van de Franse overheid om in 2030 minimaal 7 miljoen laadpunten voor elektrische auto’s beschikbaar te hebben, in de verduurzaming van openbaar vervoer en kan het oplossingen aandragen voor knelpunten in verkeersmanagement.

Partners for International Business

Met Partners for International Business (PIB) wil de Nederlandse overheid een partnerschap sluiten met het bedrijfsleven. Dit programma richt zich op groepen van bedrijven, eventueel aangevuld met kennisinstellingen, die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden.

Daarbij wordt gewerkt vanuit een afgestemde strategie in plaats van losstaande activiteiten. Met economische diplomatie probeert de overheid handels- en investeringsbelemmeringen weg te nemen, zodat ondernemers kansen kunnen verzilveren.

PIB richt zich op Nederlandse bedrijven in de topsectoren Energie, Life Sciences & Health, Creatieve Industrie, Water, Agrofood, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, High Tech Systemen en Materialen (waaronder luchtvaart, Logistiek en Chemie) en op internationaliseringstrategieën die zich richten op specifieke landen.