Project Description

Locatie: Landelijk Rijkskantoren
Type locatie: Semi-publiek
Aantal laadpunten: 1150

Bijzonderheden: Het is de grootste semi-publieke laadpunten tender van Nederland

De Rijksoverheid schakelt grootschalig over op elektrisch vervoer. Samen met onze partner Unica gaan we de Rijksoverheid helpen om deze groei bij te benen. Het betreft de aanleg, beheer en onderhoud van de infrastructuur voor elektrische mobiliteit bij meer dan 100 Rijkskantoren in Nederland. De aanleg is onderdeel van de ambitie van het Rijk om 20% van het Rijkswagenpark volledig elektrisch te laten rijden in 2020.

1000 nieuwe laadpunten voor dienst en privé-auto’s

Concreet gaan Unica en GreenFlux bij deze opdracht de aanleg, beheer en onderhoud realiseren van 1.000 laadpunten, beginnend in 2019. Deze laadpunten zijn bestemd voor zowel dienstauto’s als voor privé-auto’s van medewerkers en bezoekers. GreenFlux levert de laadpalen die voor de tender gebruikt gaan worden.

Samen maken we de e-mobility toekomst voor het Rijksvastgoedbedrijf

Unica, ondersteunt door ons EV charging platform (link), zal de installaties en helpdesk van de laadinfrastructuur op zich nemen. Daardoor is het mogelijk om de laadpalen op afstand te beheren, transacties te verwerken en het laadproces af te stemmen op de capaciteit van het elektriciteitsnet (smart charging). Ook stelt ons platform Unica in staat om een dashboard te maken waarbij per gebruikersgroep inzicht wordt geboden in gebruik, energie en de projectvoortgang.

GreenFlux heeft ook een duurzame oplossing voor 150 bestaande laadpunten van het Rijksvastgoedbedrijf bedacht. De bestaande laadpunten worden met behulp van onze smart charging controllers omgebouwd naar de nieuwste technologie. Dat draagt bij aan de duurzame doelstelling van het Rijksvastgoedbedrijf om onnodige verspilling tegen te gaan. Ook stelt dit bestaande palen in staat om te beginnen met verrekenen.