Project Description

Locatie: Terschelling
Type locatie: Gemeente
Aantal laadpunten: 50

Bijzonderheden: Gebruik van smart charging technologie en levering van laadpunten

Om het eiland schoner en rustiger te maken, is de Gemeente Terschelling gestart met een elektrisch deelauto project.

Elektrisch initiatief

Dankzij dit project, in samenwerking met GreenFlux en WattCar, rijden er nu zo’n 100 elektrische deelauto’s rond op het eiland. Het project is in eerste instantie bedoeld voor de bewoners, die voor transport op Terschelling afhankelijk zijn van eigen vervoer. Ook hoopt de Gemeente dat bezoekers van het eiland ook zullen deelnemen aan het project, zodat hun eigen auto’s op het vasteland blijven staan.

Smart Charging technologie

Door onze smart charging technologie, waarmee de laadpalen op het eiland zijn uitgerust, wordt het beschikbare vermogen slim over de laadpalen verdeeld. Hierdoor hoefde er voor het project niet geïnvesteerd te worden in grotere aansluitingen. Door de koppeling die in de toekomst gemaakt kan worden met zonne- en windenergie is Terschelling toonaangevend voor Nederland en de rest van de wereld.

Mede dankzij dit project is de Gemeente Terschelling in 2017 uitgeroepen tot ‘de best voorbereide Gemeente op de komst van de elektrische auto’.

In totaal heeft GreenFlux 50 laadpunten gerealiseerd voor de publieke laadinfrastructuur op Terschelling.

greenflux-gemeente-terschelling-laadpalen-project-wattcar-2017