Project Description

Locatie: Alkmaar
Type locatie: Woonwijken
Aantal laadpunten: 46

Bijzonderheden: GreenFlux WebApp, onderzoek piekbelasting en het testen van tariefdifferentiatie.

De Gemeente Alkmaar heeft als streven om in 2020 tot een CO2-reductie van 20% te komen. Om dit streven te bereiken, wordt onder andere elektrisch rijden gestimuleerd. Hiervoor moet de openbare laadpaalinfrastructuur klaar worden gemaakt voor de toekomst.

Plan voor spreading laadmomenten

De Gemeente Alkmaar is daarom gestart met een pilot in samenwerking met MRA-Elektrisch, met als doel EV-rijders te stimuleren om op bepaalde tijden hun auto te laden. Gemeente Alkmaar wil dat elektrische auto’s buiten de piekbelasting uren laden op het energienet.

Door buiten de piektijden te laden wordt voorkomen dat het elektriciteitsnet overbelast raakt. GreenFlux faciliteert deze pilot van MRA-Elektrisch. In de pilot onderzoeken we de technische mogelijkheden van ontlasting van het energienet en de effecten van tariefdifferentiatie.

greenfux-map-locaties-alkmaar-centrum-laadpunten-stad

GreenFlux WebApp

Tevens is er een GreenFlux WebApp geïntroduceerd waardoor gebruikers makkelijk de laadtransactie kunnen starten en stoppen, een kabel kunnen ontkoppelen, virtueel een laadpunt kunnen reserveren en een laadsessie kunnen uitstellen tot een gunstiger tarief beschikbaar is.

GreenFlux heeft in totaal 46 laadpunten gerealiseerd in de gemeente Alkmaar en omgeving.