Onlangs heeft Klimaatvoorzitter Ed Nijpels een voorstel voor de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. In het voorstel zijn afspraken opgenomen waarop Nederland de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 49% terugdringt in 2030 ten opzichte van 1990.

Greenflux levert bijdrage aan klimaatakkoord

We zijn trots dat GreenFlux uitgenodigd is om onderdeel te zijn van de mobiliteitstafel en hiermee een bijdrage kan leveren aan het Klimaatakkoord. In de mobiliteitssector staat de transitie van het gebruik van fossiele brandstoffen naar elektrisch aangedreven voer- en vaartuigen centraal.

Zo is in de hoofdlijnen te lezen: ’’Voor tweewielers, personenauto’s, bestelbusjes en bussen is dit technisch nu al binnen handbereik en dit zal dan ook een substantieel aandeel leveren in de beoogde CO2- reductie. Daarom streeft het kabinet er dan ook naar dat in 2030 alle nieuwe personenauto’s zero emissie zijn.’’

Klaar voor de toekomst?

Om de elektrische laadinfrastructuur klaar te stomen voor de toekomst, zal het Formule E-team, waar GreenFlux deel van uit maakt, onder andere bijdragen aan de versnelling van aanvraag- en realisatieproces laadinfrastructuur, financiële prikkels (bijv. verlaging energiebelasting laadpalen), integratie in Bouwbesluit en uitrol van smart charging.

Vanaf september wordt er gestart met het uitwerken van de afspraken in concrete programma’s. Dit moet uiteindelijk leiden tot de start van de uitvoering het nationaal Klimaatakkoord op 1 januari 2019. Bekijk en lees het gehele voorstel op de website van de Rijksoverheid.